Vielse

Tidspunkt for vielser og velsignelser aftales med kordegnen, ved at ringe eller komme forbi kontoret, så kigger vi i kalenderen hvad der er muligt.

 


1. Der skal søges om en prøvelsesattest, som udstedes på Frederiksberg Rådhus, såfremt man har bopæl her i kommunen, og vær opmærksom på, at den højest må være 4 måneder gammel ved datoen for vielsen.

2. Vidner: Til et bryllup skal der være to vidner, hvorfor navn og adresse på disse vidner, som skal overvære vielsen, ligeledes må oplyses.