Kunsten i Kirken

Torsdag d.  10.september kl.19:

Moderne kirkearkitektur og byggeri? Hvordan sladrer arkitektur og indretning om kirken og tiden?

Ved mødet med vore nye kirker vil mange tænke, at de slet ikke ligner en kirke. Ofte er grunden nok, at vi opfatter den middelalderlige landsbykirke som den ”rigtige” form på en kirkebygning, men sådan har næsten ingen af de små 200 kirker bygget i Danmark siden 2. Verdenskrig set ud. På den baggrund vil foredraget give et bud på, hvorfor kirkerne i dag ser anderledes ud, og hvad sker der, når vi moderniserer gamle kirker? Hvad er det, kirkernes rum og inventarets placering gør ved os? Kan rum og materialer ikke bare vække følelser i os, men også ligefrem skabe holdninger og meninger? Foredraget vil især gerne rejse spørgsmålet, hvorvidt der gives en særlig luthersk måde at bygge og indrette kirker på.

Benny Grey Schuster har siden 1997 været lektor ved Præstehøjskolen, nu Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Inden da var han i sammenlagt 10 år været ansat i forskellige stillinger ved Det teologiske Fakultet i Aarhus.

 

Torsdag d. 22.oktober kl.19

Jesper Christiansens kunst og kirkekunst. 

Foredraget tager udgangspunkt i to af Jesper Christiansens tidligere serier af Virginia Woolf malerier fra 2014 og Dantes Paradis malerier fra 2016 og kulminerer i altertavlen i Paris 2019.  "Jeg fortæller  meget konkret om hvordan jeg bruger tekster i en malerisk sammenhæng og hvordan BS. Ingemanns mørke har haft en afgørende indflydelse på b.l.a. altertavlen."