Julehjælp 2019

Der kan søges om julehjælp fra medio november frem til tirsdag d.  3. december 2019. Ansøgning til julehjælp kan afleveres på:
Kordegnekontoret,
Sankt Markus Allé 8
eller
sendes pr. mail til jmoe@km.dk.

Julehjælpsansøgningen skal begrundes og indeholde navn, cpr-nummer, adresse, telefonnummer, samt årsopgørelse/forskudsopgørelse. Såfremt der er børn under 18 år på adressen skal deres cpr-nummer opgives.

Modtagere af julehjælp kan afhente den på kordegnekontoret  tirsdag d. 10. december kl.9-13, mod forevisning af gyldig legimation.